SONUS

Uwaga słuchowa

Podstawowym założeniem, leżącym u podłoża metody Tomatisa jest odróżnienie słuchania od słyszenia. Wg Tomatisa słyszenie to proces bierny, który zależy od sprawności naszego narządu słuchu. Jest to recepcja (odbiór) dźwięków otoczenia i nie wymaga świadomego przetwarzania. To że ktoś słyszy nie oznacza, że słucha, gdyż słuchanie (percepcja dźwięków) jest procesem aktywnym. Jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych i czerpania z nich informacji. Wg. Tomatisa słuchanie jest wyrazem chęci komunikowania się

Metoda A. Tomatisa

Metoda A. Tomatisa – nazywana treningiem słuchowym lub stymulacją audio –psycho – lingwistyczną – została stworzona przez francuskiego otolaryngologa profesora Alfreda Tomatisa. Jest to metoda, która w sposób nieinwazyjny, poprzez dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości, wspomaga funkcje słuchowe, prowadzi do uelastycznienia i usprawnienia mięśni ucha, stymuluje centralny układ nerwowy, a w szczególności korę mózgową. przez co rozwija uwagę słuchową, wspomaga prawidłową selekcję i analizę bodźców słuchowych oraz lateralizację prawouszną. Prowadzi do poprawy w zakresie umiejętności uczenia się, skupienia

Bitnami